Monomade skaber Arkitektur & Design, der kombinerer traditionel skandinavisk design med et unikt moderne udtryk.

Udtrykket er karakteriseret ved det enkle formudtryk, hvor legen med rum, dagslys & materialer tilsammen udgør et simpelt og sofistikeret udtryk.

Arkitektur skal sætte en særlig kvalitet i omgivelserne

Rum & bygningers kvalitet er af stor betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. En bygning skal fortælle sin egen historie og behøver ikke repræsentere en bestemt tid eller stilart. Den kan være ny eller gammel, men den skal inspirere, udfordre og forbedre den måde vi lever på.

Kvalitet & samarbejde

God og unik arkitektur opstår I et tæt samarbejde mellem bygherre og arkitekt, hvor synergien, tilliden og forståelsen skaber optimale rammer for udviklingen af høj rumlig kvalitet som et resultat af ønsker og drømme. Dette sikrer en fremtidig holdbarhed.

Fokus & Metode

Vores arbejdsmetode tager udgangspunkt i en programmatisk analyse, hvor omgivelser, stedet, materialitet, ønsker og behov flettes sammen til et fælles afsæt og forståelse. Herved opstår synergien og projektet grundlægges. Gennem en veldisponeret proces insisterer vi på at tage ansvaret for at udvikle et sublimt nærvær og unik rumlig identitet i hvert enkelt projekt, fordi vi mener at arkitektur skal berøre og aktivere vores sanser.

I arkitektur er kunsten og videnskaben at varetage formgivning af bygninger, rum og fysiske strukturer. Skabelse af arkitektur, hvad enten det er byggeri eller andet, finder sted under hensyntagen til mange ting, såvel omkostninger for bygherren, som det funktionelle og æstetiske for brugerne. Vi arbejder med meget forskelligartede opgaver, spændende lige fra større, mere komplekse opgavetyper, til mere enkle opgaver som boliger og møbler/design. Vores rolle som arkitekter, er under alle omstændigheder central for vellykket design og velfungerende, spændende miljøer hvor mennesker færdes og lever.

Vi går vi til her opgave med et engagement og nysgerrighed efter at optimere og udfordre sammenhænge, og stræber efter at skabe optimale rumlige løsninger der omsætter tanker til rumlig virkelighed.

Vi arbejder på at skabe bade økonomisk og mental merværdi. Eksempelvis kan en arkitekttegnet bolig være nemmere at sælge og være mere værd, idet løsningerne I rumligheder, sammenhænge og karakteren indskriver sig I stedet, strukturen og behovet med holdbare løsninger der rækker ud over nutiden.
Vi leverer fortrinsvis vores ydelse i form af arkitektfaglig rådgivning. Vores rådgivning er uafhængig og vi arbejder kun for at varetage vores klients interesser og er ikke bundet op på at sælge et bagvedliggende produkt.

Vores rådgivning skal skabe tryghed for vores klient således at at der på den baggrund kan træffes en arkitektonisk kvalitativ beslutning.